Плетена тъкан с ребрен бод

Професионален производител на трикотаж
Китай-флаг
CN ОТ: 2009 г

Материал

употреба

Тегло

Видове

Плетена тъкан с ребрен бод